WGE มือทอง! คว้างานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 711 ลบ.

WGE มือทอง! คว้างานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 711 ลบ.

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.งานรื้อถอนอาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมระบบ วิศวกรรม ประกอบอาคาร โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน

2.งานก่อสร้างอาคารพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน

ทั้งนี้ มูลค่ารวม 2 โครงการ ทั้งหมด 710,990,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำค้น