บอร์ด CIMBT ตั้ง “พอล วอง ชี คิน” นั่ง CEO มีผล 1 ก.พ.64

บอร์ด CIMBT ตั้ง "พอล วอง ชี คิน" นั่ง CEO มีผล 1 ก.พ.64

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารวันนี้ (22 ม.ค.) อนุมัติแต่งตั้งให้ นายพอล วอง ชี คิน สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจาก นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหนังสือของ ธปท. ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ให้การดำรงตำแหน่งของ นายพอล วอง ชี คิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำค้น