TPIPP มือขึ้น! คว้างานกำจัดขยะมูลฝอย “อบจ.สงขลา” สัญญายาว 20 ปี

TPIPP มือขึ้น! คว้างานกำจัดขยะมูลฝอย "อบจ.สงขลา" สัญญายาว 20 ปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อเป็นผู้ดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยตามขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference) ได้กำหนดปริมาณขยะขั้นต่ำ 400 ตันต่อวัน ระยะเวลาโครงการ 20 ปี และกำหนดให้ผู้ชนะในการเสนอราคา ได้รับผลตอบแทนในรูปค่ากำจัดขยะมูลฝอย 400 บาทต่อตัน (ปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี) และได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรา 5.78 บาท/หน่วย สำหรับ 8 ปีแรก และ 5.08 บาท/หน่วย สำหรับ 12 ปี ถัดไป นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้บริษัทฯเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยวิธีการประกวดราคา

คำค้น