SISB ดีเดย์เปิดเทอมวันแรก! ตั้งเป้านร.เพิ่ม 200 คน ”สาขาธนบุรี” เฟส 2 รับเด็กใหม่ ส.ค.นี้

SISB ดีเดย์เปิดเทอมวันแรก! ตั้งเป้านร.เพิ่ม 200 คน ”สาขาธนบุรี” เฟส 2 รับเด็กใหม่ ส.ค.นี้

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ หลังจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดเรียนปกติ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และการสำรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อความปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

สำหรับแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 วางเป้านักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 150-200 คน (สิ้นสุดไตรมาส 3/2563  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,596 คน)

“มั่นใจว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะช่วยผลักดันให้ผู้ปกครองเริ่มเข้ามาติดต่อ เพื่อส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนของ SISB เพิ่มมากขึ้น” นายยิว ฮอค โคว กล่าว

สำหรับความคืบหน้าในการขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับนักเรียนเต็มที่เพิ่มขึ้นอีก 600 คน และจะส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 4,500 คน

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน SISB ในจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ เตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มในที่ดิน 14.8 ไร่ และ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในปีนี้