สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ROJNA มูลค่าสูงสุด 30.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ROJNA มูลค่าสูงสุด 30.10 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ROJNA
1 7,000,000 30,100 4.3
MAX 1 2,000,000 24 0.01
KBANK-F 1 19 2 127