“เชษฐ มังคโลดม”ลาออกบอร์ด TSF มีผลทันที!

“เชษฐ มังคโลดม”ลาออกบอร์ด TSF มีผลทันที!

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์จำกัด (มหาชน) หรือ TSF แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของ นายเชษฐ มังคโลดม จากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และประธานคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเต็มที่ได้ ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

คำค้น