สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 87.56 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 87.56 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 1,500,000 87,563 58.38
KBAN13C2104A 1 10,000,000 4,600 0.46
MAX
1 2,000,000 23 0.01