ก.ล.ต.ไฟเขียว KISS ขายไอพีโอ 152 ล้านหุ้น เคาะช่วงราคา 8.5-9 บ. จองซื้อ 5-9 ก.พ.นี้

ก.ล.ต.ไฟเขียว KISS ขายไอพีโอ 152 ล้านหุ้น เคาะช่วงราคา 8.50-9 บ. จองซื้อ 5-9 ก.พ.นี้

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้นที่ 8.50-9.00 บาทต่อหุ้น

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ KISS กล่าวว่า บริษัทจะจัดโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อยที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook page: Rojukiss และ MT Multimedia ในวันที่ 4 ก.พ.64

และจะเปิดให้นักลงทุนได้จองซื้อที่ราคา 9.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น พร้อมทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบัน(Bookbuilding) ในระหว่างวันที่ 5 และ 8-9 ก.พ.64 นี้ หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อก็จะคืนเงินส่วนเกินให้แก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป และคาดว่าจะนำหุ้น KISS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 ก.พ.นี้

ทั้งนี้  KISS ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 4 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม  ประกอบด้วยบริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

โดยปัจจุบัน KISS มีทุนจดทะเบียนจำนวน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 270 ล้านบาท โดยจะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 152,641,600 หุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 25.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 92,641,600 หุ้น

บริษัทมีวัตุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนด้วยการเสนอขาย IPO ไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ในประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายตรงแก่ผู้บริโภค ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น

ด้านนางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KISS กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้ ทำให้ KISS เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ที่เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ครอบคลุมกลุ่มความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) รวมถึงมุ่งขยายช่องทางการขายใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีด้านความงาม เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค ASEAN เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพของเอเชีย หรือ True Health and Beauty Company พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างรายได้แตะ 3,000 ล้านบาทภายในปี 67 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีนับจากปี 62

คำค้น