สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MINT13C2104A มูลค่าสูงสุด 11.70 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MINT13C2104A มูลค่าสูงสุด 11.70 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MINT13C2104A 3 60,000,000 11,700 0.2
MAX 1 2,000,000 23 0.01