อุปสรรคงาน

วันนี้เป็น “วันกะซิง” ดวงวันนี้ธรรมสามัญ ประกอบกิจไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อน อย่าประมาท ส่วนการค้าธุรกิจนั้นมีชื่อเสียง และเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

โหงวเฮ้งหุ้น

ในการทำงานไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้

ถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่เรียกทำงาน

ดังนั้นเราต้องสนุกกับการทำงาน

เพราะทุกปัญหาคือความท้าทาย

กระตุ้นให้เกิดความมานะบากบั่น

วันนี้เป็น “วันกะซิง” ดวงวันนี้ธรรมสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อน อย่าประมาท ส่วนธุรกิจ อยู่ในการค้าธุรกิจนั้น มีชื่อเสียง และเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้น ทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง จะเป็นชีวิตของคนบางคนในวันนี้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ JR หรือ XO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ THANA หรือ JCKH

คติวันนี้ “อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงิน จงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงิน เพื่อใช้ตลอดชีวิต”