เช็กเลย! ตลท.จับหุ้นติด Cash Balance – ขยายเวลา เริ่ม 8 ก.พ.64

เช็กเลย! ตลท.จับหุ้นติด Cash Balance – ขยายเวลา เริ่ม 8 ก.พ.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ DOD-W1, บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 , บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เริ่มตั้งแต่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.64

นอกจากนี้ แจ้งขยายช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 8 ก.พ. – 25 ก.พ.64 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ CHAYO-W1  และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF

คำค้น