ผิดพลาด

วันนี้เป็น “วันเต็งไห” วันดีแต่ไม่เหมาะกับพิธีมงคลสมรส การงานอย่าอื่นหากเลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BDMS หรือ VGI

โหงวเฮ้งหุ้น

ผิดครั้งแรกเรียกว่าพลาด

ผิดครั้งที่สองเรียกประมาท

ผิดครั้งที่สามเรียกว่าตั้งใจ

ผิดครั้งต่อๆไปทำงานแย่

วันนี้เป็น “วันเต็งไห” วันดีแต่ไม่เหมาะกับพิธีมงคลสมรส การงานอย่าอื่นหากเลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนธุรกิจอาจจะต้องเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมายในการซื้อขาย การติดต่อเจจา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคุณอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BDMS หรือ VGI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ COTTO หรือ ESSO

คติวันนี้ “ไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียว แต่ คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย”