“คลัง” เปิดปุ่มทบทวนสิทธิ “เราชนะ” ไม่ผ่านเกณฑ์ กดด่วน 8 ก.พ.-8 มี.ค.นี้

“กระทรวงการคลัง” เปิดปุ่มทบทวนสิทธิ “เราชนะ” ใครไม่ผ่านเกณฑ์ กดด่วน 8 ก.พ.-8 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 ก.พ.64) เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยมีการเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิให้เข้าไปกด ตามขั้นตอน ดังนี้

1.กดปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” (ปุ่มสีเหลือง)

2.กรอกข้อมูลเพื่อตามที่ระบบกำหนด (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

3.กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ”

หลังจากทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นอันสิ้นสุด