สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ก.พ.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 8 ก.พ.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
DELTA-R 181,300 81,366,200 21.55%
BGRIM-R 1,132,100 56,837,825 19.61%
KCE-R 1,263,500 72,310,950 14.32%
TU-R 3,720,600 51,340,160 13.72%
BCP-R 822,700 21,064,750 13.38%
E1VFVN3001 379,238 9,364,386 12.51%
CPF 3,150,300 86,738,250 11.32%
RATCH-R 1,108,500 56,686,075 11.18%
SUPER 16,172,100 16,010,379 10.97%
MTC-R 1,287,800 86,756,600 10.92%
TOP-R 1,037,100 61,122,925 10.50%
TPIPP-R 653,900 2,888,956 9.66%
KKP-R 1,182,700 70,283,075 9.64%
KTC-R 932,500 60,585,825 9.30%
PTTGC-R 1,225,800 77,547,625 8.93%
SAWAD-R 986,900 65,888,350 8.93%
VGI-R 1,677,700 11,928,410 8.45%
HANA-R 616,800 33,583,600 8.08%
AOT-R 1,553,000 99,983,825 7.81%
COM7-R 479,700 22,213,300 7.72%
TU 2,049,900 28,410,840 7.56%
CK 308,600 4,831,740 7.36%
CK-R 308,700 4,827,110 7.36%
AWC-R 4,866,300 24,476,369 6.87%
KBANK-R 2,989,600 429,028,950 6.82%
EA-R 1,151,400 74,314,825 6.80%
SUPER-R 10,014,700 9,914,553 6.79%
TQM-R 35,800 4,436,050 6.77%
GULF 1,712,500 56,561,700 6.47%
BDMS-R 1,314,500 27,405,130 6.46%
CPALL 1,353,900 80,300,450 6.24%
BANPU-R 4,423,500 48,217,590 6.22%
CRC-R 955,900 31,391,525 6.21%
SGP 168,300 1,858,800 6.09%
BTS 2,855,100 27,265,915 6.00%
INTUCH-R 665,800 37,249,375 5.88%
SPRC-R 771,700 7,253,980 5.81%
DTAC-R 806,600 27,270,750 5.63%
BDMS 1,102,600 23,023,840 5.42%
SAWAD 599,200 39,984,300 5.42%
PTT 6,957,800 278,433,775 5.41%
CPALL-R 1,173,600 69,483,975 5.40%
COM7 332,300 15,242,025 5.34%
JMT-R 595,400 24,234,200 5.27%
PTTEP-R 552,400 60,556,800 5.17%
MINT 2,794,900 81,718,525 5.12%
HMPRO 938,500 12,856,920 5.04%
ESSO 879,700 7,663,390 4.96%
AOT 979,700 63,279,525 4.93%
CPF-R 1,371,500 37,767,275 4.93%
TQM 25,900 3,210,250 4.90%
TTW 571,100 6,853,200 4.86%
SCB 1,686,400 175,801,500 4.82%
KBANK 2,096,200 300,447,700 4.78%
BGRIM 273,600 13,733,450 4.74%
OSP-R 405,900 14,265,725 4.72%
ESSO-R 824,700 7,176,825 4.65%
INTUCH 525,100 29,404,425 4.64%
CPN-R 517,100 26,654,225 4.50%
IRPC 14,356,400 53,214,768 4.46%
SCB-R 1,527,900 160,239,150 4.37%
TOP 430,200 25,410,575 4.35%
TRUE 2,906,000 9,393,564 4.24%
GPSC 1,034,700 80,679,575 4.23%
BEM 1,323,500 10,654,175 4.21%
SPRC 557,200 5,243,110 4.19%
JAS 1,143,000 3,548,614 4.15%
BAM 1,065,200 23,064,550 3.93%
SPALI-R 192,500 3,980,090 3.85%
PRM-R 443,700 3,424,555 3.84%
BTS-R 1,826,100 17,385,075 3.83%
BCPG 412,300 6,291,290 3.82%
GLOBAL 609,000 12,966,940 3.81%
PTTGC 521,500 32,900,925 3.80%
MAJOR 77,200 1,490,830 3.73%
AMATA-R 503,600 8,675,340 3.71%
GPSC-R 905,800 70,364,875 3.70%
BH-R 119,300 15,583,200 3.65%
TCAP 421,500 14,185,225 3.55%
TOA 79,700 2,589,875 3.51%
SGP-R 94,000 1,034,990 3.40%
HANA 257,500 13,910,800 3.37%
TVO-R 110,300 3,634,750 3.34%
BJC 301,500 9,925,350 3.32%
GFPT-R 130,000 1,612,000 3.26%
TASCO-R 709,600 14,675,500 3.25%
SPCG-R 50,400 988,050 3.17%
EGCO-R 120,800 21,826,250 3.11%
TCAP-R 367,800 12,411,650 3.10%
MAJOR-R 63,200 1,216,040 3.06%
PRM 353,400 2,733,240 3.06%
GUNKUL 267,500 695,500 3.01%
TISCO-R 249,300 23,723,175 2.94%
KTC 290,700 18,920,400 2.90%
HMPRO-R 536,600 7,300,330 2.88%
TMB 49,847,100 58,388,379 2.88%
BEM-R 895,500 7,208,775 2.85%
DOHOME-R 412,700 7,352,220 2.81%
BANPU 1,984,100 21,628,150 2.79%
IVL 2,621,400 106,240,000 2.78%
TISCO 232,900 22,130,575 2.75%
GFPT 108,400 1,355,000 2.72%
PTTEP 286,500 31,510,750 2.68%
VGI 532,800 3,798,015 2.68%
DTAC 373,600 12,620,525 2.61%
EA 441,700 28,636,275 2.61%
ORI 174,900 1,325,595 2.61%
AWC 1,843,400 9,259,179 2.60%
PTL-R 19,300 465,280 2.58%
VNT-R 28,300 948,050 2.55%
GULF-R 656,000 21,648,000 2.48%
RATCH 241,800 12,192,200 2.44%
AMATA 328,900 5,620,920 2.42%
STA-R 194,800 5,955,725 2.41%
ADVANC 157,000 27,127,550 2.36%
CPN 268,800 13,799,475 2.34%
LH 1,329,200 10,567,140 2.34%
MTC 274,100 18,526,850 2.32%
STEC 220,800 2,615,830 2.32%
CKP 240,600 1,066,046 2.31%
TVO 76,200 2,513,850 2.31%
CBG 370,900 51,147,750 2.29%
AP 200,700 1,515,310 2.26%
KTB-R 1,859,000 23,196,000 2.26%
PLANB-R 694,700 4,775,795 2.16%
MINT-R 1,124,400 32,806,700 2.06%
ERW 800,000 3,434,000 2.04%
PTG-R 1,099,700 19,889,890 2.01%
DOHOME 290,300 5,201,890 1.97%
EGCO 76,500 13,791,850 1.97%
THANI-R 2,075,100 8,762,852 1.95%
GLOBAL-R 306,900 6,499,000 1.92%
BLAND-R 582,600 594,252 1.89%
CKP-R 193,700 856,156 1.86%
EPG 220,300 1,821,150 1.86%
BH 60,000 7,786,650 1.84%
IVL-R 1,711,800 69,097,775 1.82%
KTB 1,436,100 17,882,220 1.75%
EPG-R 205,700 1,687,390 1.73%
BCH 98,500 1,433,000 1.72%
QH 1,201,700 2,764,940 1.72%
RS 168,300 4,309,975 1.71%
STEC-R 162,200 1,930,180 1.71%
SCC 44,100 16,415,600 1.70%
BPP 320,200 6,158,320 1.66%
TTW-R 194,700 2,334,820 1.66%
BCP 101,500 2,623,800 1.65%
MCS 30,300 454,500 1.62%
MEGA-R 76,400 2,979,600 1.62%
MEGA 75,100 2,971,375 1.59%
WHA-R 3,417,000 11,101,430 1.59%
MBK-R 62,100 811,840 1.57%
TASCO 338,300 7,049,080 1.55%
SPALI 75,200 1,565,290 1.50%
WHAUP 265,300 1,108,016 1.48%
OSP 125,500 4,408,125 1.46%
DCC-R 128,700 301,158 1.43%
CENTEL-R 164,400 5,082,000 1.42%
TPIPL-R 40,600 69,726 1.42%
SCGP 252,900 11,924,325 1.41%
WHA 2,985,900 9,615,580 1.39%
CRC 210,300 6,869,975 1.37%
STGT 199,800 7,626,400 1.33%
VNT 14,600 485,450 1.32%
S-R 184,200 305,876 1.25%
SSP 67,400 1,012,080 1.24%
BBL 616,500 77,623,050 1.19%
TKN 500,000 5,666,500 1.12%
BLA 22,700 577,775 1.10%
PLANB 348,900 2,405,855 1.08%
BBL-R 545,000 68,691,600 1.05%
SCC-R 27,100 10,088,900 1.05%
TPIPP 69,700 309,070 1.03%
MBK 40,000 522,000 1.01%
PSH-R 12,900 163,720 0.99%
JAS-R 271,000 845,494 0.98%
CHG 500,000 1,346,718 0.97%
SC-R 37,100 105,364 0.91%
SYNEX 43,300 798,360 0.89%
BAM-R 234,400 5,098,690 0.87%
QH-R 604,600 1,390,580 0.87%
AEONTS-R 43,200 8,998,900 0.85%
BEC 180,000 1,565,060 0.82%
ORI-R 53,800 406,960 0.80%
PTG 435,800 7,900,500 0.80%
CHG-R 399,400 1,083,052 0.78%
KKP 94,600 5,558,775 0.77%
THANI 732,500 3,082,318 0.69%
CENTEL 78,200 2,341,275 0.68%
AAV-R 1,235,700 3,213,948 0.66%
CBG-R 101,700 14,150,800 0.63%
ICHI 198,500 2,560,650 0.58%
NOBLE-R 87,000 678,600 0.54%
RCL 83,300 1,541,790 0.53%
SF-R 8,700 41,760 0.51%
AAV 893,600 2,359,454 0.48%
LH-R 271,900 2,161,605 0.48%
SIRI-R 322,100 273,785 0.46%
THCOM 167,000 1,652,420 0.39%
JMT 40,000 1,645,000 0.35%
BCPG-R 31,600 484,920 0.29%
BJC-R 25,700 848,100 0.28%
SINGER 50,000 1,525,000 0.28%
AUCT 18,000 199,800 0.26%
M 4,000 206,075 0.26%
BPP-R 42,600 818,890 0.22%
PSH 2,800 35,410 0.22%
BAY-R 3,300 108,650 0.17%
TMB-R 2,575,100 3,012,867 0.15%
VIBHA-R 8,200 13,800 0.14%
TFG-R 43,200 236,030 0.12%
PTT-R 94,000 3,750,325 0.07%
SCGP-R 11,100 518,925 0.06%
UNIQ 1,100 5,076 0.06%
M-R 400 20,750 0.03%
BCH-R 1,200 17,520 0.02%
EASTW-R 100 920 0.01%
SIRI 5,000 4,245 0.01%
WHAUP-R 1,600 6,660 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น