SCGP ลุ้นเวียดนามไฟเขียวซื้อหุ้น “Duy Tan” สัดส่วน 70% ลุยขยายฐานลูกค้า-เสริมแกร่งธุรกิจ

SCGP ลุ้นเวียดนามไฟเขียวซื้อหุ้น "Duy Tan" สัดส่วน 70% ลุยขยายฐานลูกค้า-เสริมแกร่งธุรกิจ

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (หรือ “Duy Tan”) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่ง SCGP ถือหุ้นทั้งหมด โดย SCGP จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้รับการอนุมัติด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่มีอำนาจในเวียดนามและคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นประมาณกลางปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับ SCGP

อนึ่ง Duy Tan เป็นผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นนำในเวียดนาม โดยขายสินค้าให้ลูกค้าบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ นอกจากนี้ Duy Tan ยังผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน เช่น อุปกรณ์และภาชนะบรรจุอาหาร ภายใต้แบรนด์สินค้า “DuyTan” โดยจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางร้ านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 16,000 แห่ง สินค้าส่วนใหญ่ของ Duy Tan ผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศเวียดนามเป็นหลัก ในขณะที่มีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นทั่วโลกอีกประมาณร้อยละ 20

ทั้งนี้ Duy Tan มีฐานการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และการผลิตพลาสติกแบบคงรูป โดยในปี 2563 Duy Tan มีรายได้ประมาณ 4,700 พันล้านดอง (ประมาณ 6,100 ล้านบาท) มีมูลค่าสินทรัพย์ 5,000 พันล้านดอง (ประมาณ 6,500 ล้านบาท) เมื่อสิ้นสุดปี 2563 และมีกำลังการผลิตรวม 116,000 ตันต่อปี

โดยการลงทุนใน Duy Tan นี้ ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปของ SCGP สู่ภูมิภาคอาเซียนและเสริมความแข็งแกร่งในการที่จะรองรับทั้งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้บริโภคในเวียดนามด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและจากกระดาษ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวได้มากขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงและนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง แสดงถึงความยึดมั่นในหลักการของความยั่งยืน
และเศรษฐกิจหมุนเวียนของ SCGP

นอกเหนือจากนั้น การลงทุนดังกล่าวยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานลูกค้า ร่วมการแลกเปลี่ยนจุดแข็งด้านการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเน้นย้ำความเชื่อมั่นของ SCGP ที่มีต่อโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของตลาดผู้บริโภค

คำค้น