ครม.เคาะงบ 8.8 พันลบ. ประกันรายได้สวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 รองรับราคาผันผวน

ครม.เคาะงบ 8.8 พันลบ. ประกันรายได้สวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 รองรับราคาผันผวน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ก.พ.64)  ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 วงเงินรวม 8,807.54 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ขอจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น จำนวน 4,613.04 ล้านบาทก่อน เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย จึงอาจส่งผลต่อปริมาณความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันและเสถียรภาพราคา

ทั้งนี้ โครงการปี 2564 ใช้หลักการเดิมเช่นเดียวกับโครงการปีการผลิต 2562-2563 คือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กิโลกรัมละ 4 บาท (คุณภาพน้ำมัน 18%) และเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการในปีการผลิต 2562/63 (ส.ค.62 – ธ.ค.63) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไปแล้ว จำนวน 378,892 ครัวเรือน รวมวงเงิน 7,221.21 ล้านบาท คิดเป็น 55.5% ของวงเงินที่ตั้งไว้เพื่อการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร จำนวน 13,000 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงกว่าราคาประกันรายได้ จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร