สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ZMICO มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ZMICO มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ZMICO 2 100,000,000 160,000 1.6
MEGA
1 933,800 36,652 39.25
DTAC 1 500,000 17,125 34.25
MAX 1 2,000,000 22 0.01