สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ZMICO มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ZMICO มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ZMICO
2 100,000,000 160,000 1.6
MEGA 1 933,800 36,652 39.25
DTAC 2 1,000,000 34,375 34.38
KBANK 1 206,500 29,720 143.92
HMPRO 1 1,112,500 15,019 13.5
MINT 3 320,600 11,154 34.79
S5013C2103E 2 11,430,800 8,352 0.73
PTT 1 185,800 7,571 40.75
AOT
1 100,000 6,375 63.75
KKP13C2105A 1 10,000,000 4,100 0.41
ADVANC 1 18,900 3,279 173.5
THCOM 1 140,000 1,452 10.37
EA 1 11,000 718 65.25
MAX 2 7,000,000 76 0.01
AJ 1 3,000 56 18.7