สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DTAC มูลค่าสูงสุด 16.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DTAC มูลค่าสูงสุด 16.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DTAC <XD> 1 500,000 16,125 32.25
THCOM 1 984,500 9,697 9.85
KTC
1 100,000 6,950 69.5
IVL13C2104A 1 2,000,000 600 0.3
MAX 2 5,000,000 54 0.01