ปทุมฯ ผงะ! เจอป่วยโควิดเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิด 2 ตลาดดัง 5 วัน-ห้ามต่างด้าวออกนอกพื้นที่

ปทุมฯ ผงะ! เจอป่วยโควิดเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิด 2 ตลาดดัง 5 วัน-ห้ามต่างด้าวออกนอกพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีมติให้ปิดตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ในต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ เป็นเวลา 5 วันตั้งแต่ 12-16 ก.พ.นี้ พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว ออกจากที่พักและให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่แบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง