ครม.รับทราบ อัตราค่าจ้างแรงงานฝีมือ 13 กลุ่มอาชีพ สูงสุด 675 บ./วัน

ครม.รับทราบ อัตราค่าจ้างแรงงานฝีมือ 13 กลุ่มอาชีพ สูงสุด 675 บ./วัน มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วันเป็นต้นไป

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ก.พ.64) รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเก้าสิบวันเป็นต้นไป

โดยกลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพดังกล่าว ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่

– ช่างกลึง อัตราค่าจ้าง 460-630 บาท/วัน

– ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่าจ้าง 470-675 บาท/วัน

– ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน

– ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่าจ้างในช่วง 465-630 บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่

– ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

– ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) อัตราจ้างระหว่าง 450-540 บาท/วัน

– ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) อัตราจ้าง 440 บาท/วัน

– ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราจ้าง 450 บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่

– พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า, พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

– ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน

ส่วนสาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกได้มีการชะลอการออกประกาศฯ ไว้ก่อน เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกให้ครอบคลุมรถบรรทุกทุกประเภทก่อนจึงนำมาพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือต่อไป