สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ก.พ.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 15 ก.พ.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
INTUCH-R 1,196,400 68,329,900 18.32%
SAWAD-R 1,040,200 69,343,525 17.50%
BH-R 151,200 19,094,550 15.11%
CPN-R 542,300 28,322,800 13.11%
BJC-R 320,300 10,639,525 12.77%
TCAP 316,500 10,761,000 11.44%
TRUE 3,295,300 10,677,772 10.77%
EGCO-R 190,700 34,804,450 10.59%
CRC-R 1,072,900 35,116,975 10.05%
DELTA-R 372,100 166,365,000 9.84%
KKP-R 825,300 51,379,750 9.39%
BTS-R 1,812,300 17,070,585 9.27%
M-R 42,800 2,175,300 9.21%
BBL 507,600 63,531,450 9.18%
STEC-R 373,800 4,410,840 8.90%
BLA-R 93,900 2,311,020 8.83%
BCPG 866,900 13,108,920 8.66%
SPALI-R 312,900 6,414,630 8.66%
COM7-R 428,700 20,429,275 8.60%
RATCH-R 435,600 22,392,250 8.52%
STA-R 1,566,500 49,571,875 8.41%
MINT-R 1,770,800 50,961,200 8.38%
CKP-R 3,673,800 16,133,108 8.32%
SUPER 13,821,900 13,581,212 8.13%
JAS-R 2,857,000 8,743,326 7.99%
CPF 2,339,400 63,748,650 7.98%
AOT-R 932,700 58,605,550 7.92%
LH 2,225,400 17,720,055 7.65%
DTAC-R 398,500 12,717,975 7.49%
OSP 495,700 17,225,575 7.04%
AMATA-R 299,500 5,243,690 6.95%
BDMS-R 1,870,900 38,972,100 6.95%
AWC-R 4,708,000 22,656,686 6.86%
WHA 7,728,900 25,414,108 6.86%
KCE-R 532,200 30,051,625 6.72%
PLANB-R 711,700 4,668,265 6.68%
QH 1,769,900 4,035,372 6.67%
CPALL 707,300 41,328,125 6.53%
IRPC 9,264,500 34,251,180 6.40%
TOP-R 258,700 15,242,175 6.33%
SPRC 1,822,300 16,594,190 6.20%
MTC 295,000 19,463,050 5.84%
CPALL-R 621,700 36,218,900 5.74%
WHAUP-R 102,000 424,844 5.67%
MAJOR-R 95,200 1,816,500 5.64%
BEM 1,252,200 10,080,210 5.38%
SUPER-R 9,138,100 8,955,338 5.38%
PTTGC 542,300 34,789,425 5.37%
HANA-R 505,900 26,576,600 5.35%
GFPT 134,400 1,725,410 5.30%
DTAC 277,700 8,902,250 5.22%
BTS 995,900 9,410,945 5.10%
SCB-R 294,300 30,809,100 5.10%
ORI 1,219,500 8,793,345 5.09%
TASCO 785,900 16,226,560 5.03%
AOT 583,700 36,734,575 4.95%
MTC-R 245,600 16,210,650 4.87%
JAS 1,732,800 5,317,968 4.85%
RS-R 434,500 11,596,225 4.84%
TMB 10,500,500 12,285,585 4.84%
AMATA 206,600 3,624,520 4.79%
MINT 999,600 28,813,675 4.73%
CENTEL-R 126,100 3,744,475 4.68%
CK-R 368,100 5,629,820 4.60%
ERW 602,800 2,605,872 4.51%
BGRIM-R 187,400 9,515,525 4.48%
TVO 97,000 3,166,775 4.47%
TU 366,000 5,050,800 4.46%
THG-R 12,500 313,500 4.42%
BDMS 1,170,900 24,356,730 4.35%
MBK-R 114,200 1,504,950 4.29%
GULF-R 761,200 26,642,000 4.27%
M 19,800 1,007,450 4.26%
KTB-R 1,142,200 14,080,170 4.24%
ORI-R 1,012,100 7,259,970 4.22%
GUNKUL 485,000 1,275,378 4.13%
SCB 237,700 24,851,500 4.12%
CBG 416,500 55,627,400 4.05%
OSP-R 282,900 9,829,575 4.02%
GULF 695,900 24,356,500 3.90%
BBL-R 215,300 26,958,750 3.89%
KBANK 558,800 80,564,250 3.88%
CRC 392,900 12,880,425 3.68%
PTL-R 98,400 2,326,400 3.67%
KBANK-R 526,500 75,847,850 3.66%
GPSC-R 734,800 59,365,900 3.63%
EA-R 279,900 18,232,425 3.60%
KTB 969,100 11,978,220 3.60%
PTTGC-R 362,700 23,296,525 3.59%
IVL 1,069,600 42,417,950 3.50%
MEGA-R 81,900 3,117,575 3.49%
PTTEP-R 571,800 65,355,500 3.49%
EGCO 62,000 11,319,200 3.44%
PTT 2,903,000 119,514,075 3.42%
BCPG-R 338,200 5,141,810 3.38%
AWC 2,242,800 10,779,954 3.27%
BANPU 5,405,600 65,533,550 3.22%
TPIPP 234,900 1,040,776 3.22%
CPN 133,000 6,941,425 3.21%
SSP 115,800 1,776,210 2.94%
AEONTS-R 22,200 4,657,400 2.89%
CPF-R 847,000 23,077,700 2.89%
EA 224,700 14,632,150 2.89%
INTUCH 187,900 10,757,275 2.88%
BCH 119,400 1,707,420 2.78%
KTC 543,300 36,869,675 2.78%
WHA-R 3,110,600 10,250,864 2.76%
VGI 373,400 2,637,730 2.71%
HMPRO 315,400 4,247,710 2.63%
BGRIM 109,800 5,598,700 2.62%
GLOBAL 328,900 6,550,390 2.59%
TTW 241,600 2,875,040 2.53%
BLA 26,800 659,220 2.52%
BAM 3,035,500 69,844,660 2.44%
RBF-R 133,700 1,835,690 2.42%
ESSO-R 1,791,400 16,090,805 2.37%
BCP-R 826,500 22,421,025 2.35%
BH 23,300 2,933,900 2.33%
CK 185,000 2,837,630 2.31%
EPG-R 1,754,600 16,212,965 2.30%
TKN-R 407,500 4,523,250 2.20%
RATCH 112,000 5,762,325 2.19%
SCC-R 34,600 12,970,900 2.18%
GPSC 438,300 35,204,675 2.16%
MEGA 50,300 1,917,800 2.14%
TISCO-R 183,800 16,904,300 2.14%
CHG 693,800 1,794,804 2.09%
SAWAD 123,100 8,198,350 2.07%
IVL-R 623,600 24,840,575 2.04%
HANA 190,700 9,996,250 2.02%
VGI-R 276,700 1,950,735 2.01%
VNT-R 25,000 833,200 2.01%
ADVANC 92,100 16,025,400 2.00%
AAV-R 851,900 2,199,964 1.98%
TOP 78,500 4,611,875 1.92%
ADVANC-R 87,700 15,217,050 1.90%
CBG-R 191,700 25,575,400 1.86%
DOHOME 77,100 1,315,430 1.86%
PTL 48,600 1,148,850 1.81%
AAV 756,900 1,922,790 1.76%
DOHOME-R 73,100 1,244,020 1.76%
CHG-R 559,700 1,444,026 1.69%
PRM 427,000 3,314,520 1.65%
KTC-R 318,100 21,589,300 1.63%
EASTW-R 105,000 1,018,345 1.58%
BANPU-R 2,609,600 31,544,220 1.56%
PTG-R 769,200 14,571,940 1.48%
TVO-R 31,600 1,040,750 1.46%
THANI-R 1,027,700 4,607,522 1.44%
STGT 272,600 10,460,225 1.43%
BJC 34,600 1,143,850 1.38%
BPP 258,900 5,300,890 1.38%
RS 121,200 3,173,925 1.35%
ICHI-R 301,400 3,630,760 1.30%
SCGP 696,300 34,296,950 1.30%
KCE 100,000 5,700,000 1.26%
SYNEX 51,400 916,340 1.26%
PTTEP 205,800 23,435,900 1.25%
STEC 52,600 622,500 1.25%
EPG 907,000 8,280,360 1.19%
CKP 520,600 2,288,244 1.18%
BEC 170,000 1,553,555 1.13%
TISCO 93,300 8,597,375 1.08%
CENTEL 28,700 853,825 1.07%
TPIPP-R 77,200 340,772 1.06%
PSL 300,000 2,540,000 1.04%
SGP-R 27,500 306,910 1.04%
TTA 184,000 1,194,020 1.03%
BAM-R 1,262,500 29,061,160 1.02%
KKP 88,400 5,469,550 1.01%
PRM-R 256,800 1,995,390 0.99%
SGP 25,500 280,500 0.96%
SIRI 208,000 180,960 0.96%
TASCO-R 146,600 3,025,600 0.94%
PLANB 98,500 643,925 0.92%
BLAND 1,625,500 1,825,887 0.91%
AP 53,500 403,925 0.90%
JMT-R 105,500 4,338,100 0.90%
PTG 466,200 8,850,650 0.90%
THANI 594,200 2,624,978 0.83%
DELTA 30,000 14,460,000 0.79%
SPA-R 4,200 32,550 0.78%
TRUE-R 237,600 769,628 0.78%
VIBHA-R 41,500 67,851 0.78%
RCL 56,200 1,053,220 0.73%
WHAUP 13,200 55,132 0.73%
SINGER 39,500 1,224,500 0.72%
GFPT-R 18,000 230,930 0.71%
ICHI 164,600 1,991,660 0.71%
SPALI 25,800 531,480 0.71%
TQM 6,700 822,150 0.71%
BLAND-R 1,216,200 1,333,875 0.68%
SCC 10,100 3,782,900 0.64%
SPCG-R 5,000 97,890 0.64%
COM7 30,400 1,459,200 0.61%
DCC 350,000 893,000 0.57%
MAJOR 9,300 177,760 0.55%
THCOM 125,100 1,263,510 0.49%
TPIPL-R 15,700 26,533 0.46%
TOA 4,400 146,300 0.42%
BCP 118,400 3,192,300 0.34%
TCAP-R 8,500 288,075 0.31%
IRPC-R 387,400 1,433,380 0.27%
ESSO 200,000 1,795,000 0.26%
S 6,900 11,346 0.26%
PTT-R 198,000 8,141,075 0.23%
BEAUTY-R 94,200 162,549 0.18%
QH-R 40,700 92,796 0.15%
UNIQ 900 4,098 0.11%
TQM-R 900 110,950 0.10%
BPP-R 17,600 357,780 0.09%
OR 963,000 30,607,375 0.08%
HMPRO-R 8,500 113,900 0.07%
BAY-R 300 9,475 0.06%
SPRC-R 13,100 118,555 0.04%
TFG-R 4,400 23,540 0.03%
JMART 3,600 99,900 0.02%
TMB-R 42,300 49,104 0.02%
TU-R 700 9,620 0.01%
TTW-R 200 2,380 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น