สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 227.42 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 227.42 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 3,320,000 227,420 68.5
SCC-F 1 300,000 112,350 374.5
MINT
1 200,000 5,900 29.5
MAX 1 2,000,000 22 0.01