“สภาบัญชีฯ” ลงนามถวายพระพร

สภาวิชาชีพบัญชี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง