สแกน 9 หุ้น “Defensive Stock” หนี้สินต่ำ-ปันผลสูง เน้นสะสมลงทุนระยะยาว!

สแกน 9 หุ้น “Defensive Stock” หนี้สินต่ำ-ปันผลสูง เน้นสะสมลงทุนระยะยาว!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในกลุ่ม SET100 ซึ่งเป็นหุ้นที่หุ้น Defensive Stock ที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความเสี่ยงต่ำ ทนทานต่อสภาวะตลาดผันผวน โดยเป็นการคัดเลือกหุ้นในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.2564

โดยเลือกจากบจ.ที่อยู่ใน SET100 เนื่องจากหุ้นปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ใน SET50 และ SET100

ทั้งนี้จะคัดเลือกหุ้นที่มีหนี้สินต่ำ คัดเลือกจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 1.5 เท่า เนื่องจากหุ้นที่มี D/E ต่ำถือเป็นหุ้นปลอดภัย พร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ เนื่องจากบริษัทไม่ได้แบกรับภาระหนี้สินสูง (ยกเว้นหุ้นในกลุ่มการเงิน การธนาคาร) นอกจากนี้จะต้องเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง และสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกจากอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) สูงเกิน 5%

อีกทั้งได้คัดเลือกหุ้นที่มี P/E Ratio ต่ำกว่าตลาดซึ่งล่าสุดอยู่ที่ระดับ 30.87 เท่า เนื่องจากเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เทียบกันระหว่าง ราคา และกำไรสุทธิต่อหุ้น แสดงถึงความคุ้มค่าในการเข้าลงทุน ซึ่งนักลงทุนควรหาจังหวะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

โดยพบว่ามีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด 9 หุ้น ประกอบด้วย  TCAP ,TPIPP, QH ,TASCO ,WHAUP ,AP, PTTEP ,SPALI และ TTW

ทั้งนี้พบว่า บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เป็นบจ.ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในหุ้นที่ทำการคัดเลือกในครั้งนี้ ด้วย Dividend Yield สูงถึง 22.17% ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ที่ระดับ 5,983 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เป็นบจ.ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับที่ 2 ที่ทำการคัดเลือกในครั้งนี้ ด้วย Dividend Yield สูงถึง 9.05% ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 ที่ระดับ  4,505 ล้านบาท

และบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH เป็นบจ.ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับที่ 3 ที่ทำการคัดเลือกในครั้งนี้ ด้วย Dividend Yield สูงถึง 8.77% ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 ที่ระดับ  1,543 ล้านบาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน