สรุปซื้อขายกระดานรายใหญวันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 227.42 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญวันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 227.42 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 3,320,000 227,420 68.5
SCC-F 1 300,000 112,350 374.5
SCCC 7 733,800 111,327 151.71
IRPC 1 14,633,100 53,264 3.64
IVL 1 1,000,000 40,250 40.25
GLOBAL 1 1,822,200 36,626 20.1
CPALL 3 370,000 21,424 57.9
VGI 1 1,239,700 8,740 7.05
CPF
2 275,400 7,658 27.81
MINT 1 200,000 5,900 29.5
TOP 1 100,000 5,900 59
PTTGC 2 115,500 5,644 48.87
PTT
2 124,800 5,508 44.14
OSP 1 128,300 4,458 34.75
ADVANC 1 32,300 4,296 133
DELT13C2105B 1 11,000,000 4,290 0.39
TISCO 1 38,900 3,589 92.25
CSS 1 1,300,000 3,380 2.6
ERW 1 746,600 3,195 4.28
KKP 1 20,200 1,273 63
KBANK 1 8,700 1,248 143.5
THANI 1 225,600 1,056 4.68
VNT 1 26,000 891 34.25
RATCH 1 16,900 887 52.5
MBKET
1 50,000 501 10.02
MAX 2 4,000,000 44 0.01
KBANK-F 1 31 4 143.5