OR-BCP ขึ้นราคา “ดีเซล” ลิตรละ 50 สต. มีผลพรุ่งนี้

OR-BCP ขึ้นราคา “ดีเซล” ลิตรละ 50 สต. มีผลพรุ่งนี้

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล 50 สตางค์/ลิตร  ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ในวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 32.86 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.45 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.18 บาท, E20 ลิตรละ 23.94 บาท และ E85 ลิตรละ 20.14 บาท ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 26.79 บาท, B10 ลิตรละ 23.79 บาท และ B20 ลิตรละ 23.54 บาท ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ลิตรละ 31.24 บาท

 

คำค้น