สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 ก.พ.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 16 ก.พ.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SGP-R 448,500 4,966,730 16.59%
TU-R 1,468,700 20,202,230 12.89%
TMB 29,603,600 34,629,202 12.65%
INTUCH-R 820,500 46,848,975 12.18%
KKP-R 986,600 61,951,000 11.92%
CPALL 1,412,300 82,390,350 11.74%
TOP-R 716,200 42,418,700 11.45%
KTB 2,462,100 30,576,240 11.44%
BGRIM-R 865,600 44,196,350 11.04%
TVO-R 154,400 5,056,600 10.03%
DELTA-R 147,900 64,259,400 9.87%
CRC-R 439,900 14,432,025 9.30%
DTAC-R 454,200 14,533,225 8.48%
PLANB 1,070,500 7,091,745 8.35%
GFPT-R 266,700 3,422,900 8.26%
JAS-R 1,625,300 4,941,084 7.77%
MTC-R 386,900 25,797,600 7.69%
EGCO-R 116,700 21,393,050 7.64%
TU 869,800 12,003,240 7.63%
WHAUP 202,900 846,064 7.50%
BTS 1,698,800 16,053,645 7.47%
RATCH-R 564,100 29,613,300 7.37%
PRM 1,029,700 8,098,830 7.19%
RS-R 484,800 12,719,625 7.16%
IRPC 11,964,500 44,004,370 7.06%
SAWAD-R 487,800 32,724,700 6.95%
TOP 433,600 25,637,250 6.93%
SCB 833,500 86,513,600 6.55%
PTT 4,480,400 186,211,675 6.45%
CK 165,600 2,548,240 6.33%
TRUE 3,478,000 11,296,038 6.30%
BH-R 52,400 6,674,250 6.25%
MINT-R 1,630,200 48,133,175 6.21%
CENTEL 166,000 4,918,225 6.09%
KCE-R 850,200 49,609,175 6.02%
KBANK-R 876,600 126,363,250 5.89%
HANA-R 555,300 29,618,625 5.88%
HMPRO-R 729,100 9,782,550 5.85%
ERW 669,400 2,852,374 5.84%
GFPT 188,600 2,455,740 5.84%
WHA 2,745,600 9,062,816 5.77%
CKP 1,551,800 6,758,174 5.76%
QH 1,414,300 3,224,604 5.74%
SPRC 667,100 6,254,995 5.67%
KTC 623,100 42,417,325 5.53%
SUPER 4,828,700 4,780,413 5.47%
LH-R 1,268,700 10,085,860 5.37%
CPALL-R 640,600 37,370,150 5.33%
BCP-R 660,200 18,092,200 5.27%
BBL 564,800 71,519,750 5.22%
MTC 262,900 17,538,525 5.22%
DTAC 277,900 8,892,800 5.19%
BGRIM 395,800 20,222,650 5.05%
STEC-R 87,800 1,036,040 5.01%
SCGP 1,128,300 56,964,050 4.90%
AWC-R 1,814,400 8,729,472 4.87%
CBG 810,600 112,508,600 4.83%
KBANK 675,000 97,515,350 4.53%
EGATIF 30,600 370,260 4.51%
LH 1,014,600 8,066,070 4.29%
GULF-R 870,900 30,381,550 4.24%
BANPU 3,952,100 47,790,270 4.11%
JAS 849,400 2,582,176 4.06%
EGCO 61,600 11,279,100 4.03%
BEM 1,170,400 9,421,720 3.97%
AOT 474,400 30,133,625 3.88%
CPN 172,700 8,993,375 3.85%
SPALI 264,600 5,350,080 3.82%
BCH-R 188,200 2,718,930 3.80%
GLOBAL 343,800 6,907,880 3.78%
SCC 64,900 24,310,300 3.75%
GULF 742,900 26,001,500 3.62%
KTC-R 403,400 27,531,075 3.58%
PTTEP 383,400 44,186,350 3.58%
IVL 1,208,700 48,757,625 3.55%
TISCO-R 366,800 33,768,675 3.49%
AMATA 321,900 5,685,370 3.39%
RATCH 258,800 13,587,000 3.38%
HMPRO 419,900 5,650,920 3.37%
AAV-R 1,062,400 2,707,678 3.35%
TASCO 1,497,600 31,728,900 3.35%
BCPG 286,100 4,346,620 3.32%
PTTEP-R 350,000 40,387,650 3.27%
WHAUP-R 82,900 345,360 3.07%
ADVANC 84,500 14,703,000 3.06%
AWC 1,112,900 5,359,682 2.99%
SPALI-R 203,500 4,128,150 2.94%
CPN-R 130,300 6,786,000 2.90%
BLAND-R 2,808,200 3,032,856 2.88%
EA-R 1,533,200 103,131,150 2.88%
BLA-R 60,000 1,486,540 2.87%
TVO 44,000 1,441,000 2.86%
KCE 400,000 23,225,000 2.83%
PTTGC-R 1,238,500 81,685,475 2.83%
SCB-R 347,700 36,325,950 2.73%
COM7-R 101,000 4,821,750 2.71%
MINT 708,600 20,966,000 2.70%
THG-R 5,800 145,000 2.66%
CHG-R 703,400 1,833,154 2.55%
HANA 240,900 12,880,300 2.55%
JMT-R 216,400 9,102,275 2.52%
PTTGC 1,091,400 71,719,275 2.49%
DOHOME 67,800 1,166,210 2.47%
OSP 240,600 8,460,225 2.47%
SCC-R 42,400 15,900,000 2.45%
INTUCH 159,300 9,096,300 2.36%
KTB-R 506,800 6,259,200 2.36%
AP 179,300 1,344,750 2.34%
MAJOR 32,500 620,530 2.33%
MEGA 57,400 2,221,650 2.33%
SYNEX 64,000 1,158,400 2.33%
EA 1,228,900 82,350,375 2.31%
AOT-R 273,700 17,376,200 2.24%
RCL 108,000 2,019,600 2.21%
BJC 103,800 3,477,300 2.20%
TCAP 103,700 3,526,975 2.13%
MEGA-R 51,800 2,017,200 2.10%
BAM 1,613,400 36,408,550 2.04%
BAM-R 1,596,300 35,947,560 2.01%
TISCO 206,500 19,011,850 1.96%
RS 132,200 3,465,275 1.95%
BDMS-R 361,600 7,518,960 1.91%
BEC 227,000 2,044,685 1.87%
BCH 91,300 1,314,720 1.84%
STGT 510,400 20,193,450 1.84%
THANI-R 2,284,000 10,479,402 1.83%
TPIPP 204,100 906,920 1.81%
MBK-R 17,600 231,820 1.73%
VGI 859,600 6,107,590 1.73%
BH 14,400 1,830,850 1.72%
BLAND 1,647,000 1,789,793 1.69%
GPSC-R 329,500 26,582,400 1.69%
THANI 1,990,300 9,068,346 1.60%
TQM 9,000 1,104,150 1.59%
PLANB-R 199,800 1,319,385 1.56%
QH-R 384,000 875,520 1.56%
WHA-R 741,200 2,448,798 1.56%
AAV 484,000 1,239,040 1.53%
AMATA-R 143,200 2,529,240 1.51%
IVL-R 495,000 19,873,375 1.45%
SSP 137,400 2,184,180 1.42%
PLAT-R 37,000 110,862 1.39%
OSP-R 134,500 4,720,650 1.38%
ORI 250,000 1,780,000 1.34%
SAWAD 91,200 6,112,950 1.30%
BDMS 219,700 4,569,760 1.16%
VIBHA-R 41,100 67,968 1.16%
CENTEL-R 31,100 917,450 1.14%
S-R 91,600 152,486 1.14%
ICHI 255,600 3,133,240 1.13%
ESSO-R 469,300 4,311,175 1.12%
TMB-R 2,591,000 3,031,353 1.11%
TOA 31,300 1,025,075 1.11%
CK-R 27,700 426,050 1.06%
PTG 425,000 8,014,010 1.06%
ICHI-R 234,600 2,867,930 1.04%
SF-R 29,500 156,350 0.96%
GPSC 184,400 14,817,925 0.95%
SIRI 120,400 104,748 0.95%
CHG 253,900 662,774 0.92%
BLA 18,900 468,720 0.90%
BCP 111,800 3,078,550 0.89%
PTL-R 89,700 2,058,250 0.86%
DOHOME-R 23,400 402,600 0.85%
EPG 285,100 2,692,010 0.85%
M-R 9,100 464,225 0.85%
PSL 427,200 3,745,335 0.85%
TTW 250,500 2,967,540 0.85%
AP-R 61,900 464,250 0.81%
KKP 64,800 4,064,600 0.78%
STA-R 159,000 5,120,625 0.77%
PRM-R 107,700 847,575 0.75%
THCOM 333,000 3,325,180 0.73%
BPP 181,500 3,827,550 0.72%
EASTW-R 60,500 601,970 0.72%
JMT 60,000 2,505,000 0.70%
BAFS-R 3,200 81,475 0.69%
NOBLE-R 80,900 626,975 0.63%
TTA 172,200 1,146,080 0.62%
TASCO-R 236,400 4,954,080 0.53%
PTG-R 206,600 3,871,130 0.52%
CKP-R 135,600 589,058 0.50%
ESSO 200,000 1,835,000 0.48%
BBL-R 50,700 6,401,250 0.47%
AEONTS 5,000 1,060,000 0.46%
PTL 43,500 1,024,630 0.42%
JMART 33,400 952,750 0.41%
TPIPP-R 44,500 197,768 0.39%
TTW-R 111,700 1,295,720 0.38%
M 3,800 196,100 0.35%
ITD-R 17,500 18,615 0.34%
SPCG-R 3,400 66,840 0.34%
CRC 13,000 425,750 0.27%
IRPC-R 387,400 1,425,632 0.23%
PTT-R 159,900 6,642,875 0.23%
BPP-R 51,500 1,081,890 0.21%
SPA-R 2,100 16,340 0.21%
OR 958,000 32,647,250 0.20%
BANPU-R 180,600 2,161,200 0.19%
BEC-R 22,700 203,165 0.19%
AEONTS-R 1,800 380,800 0.17%
SGP 4,500 50,400 0.17%
SUPER-R 152,000 150,480 0.17%
BTS-R 36,700 346,735 0.16%
TQM-R 900 110,500 0.16%
MAJOR-R 2,000 38,200 0.14%
EPG-R 38,700 372,735 0.11%
ORI-R 21,200 151,480 0.11%
PSH 900 11,340 0.11%
RBF-R 11,800 158,730 0.11%
SCCC 900 150,050 0.11%
UNIQ 600 2,736 0.10%
CBG-R 15,700 2,188,500 0.09%
S 7,600 12,556 0.09%
BAY-R 200 6,300 0.07%
GUNKUL-R 11,600 30,392 0.06%
BEAUTY-R 17,500 29,973 0.05%
TRUE-R 20,300 66,564 0.04%
SPRC-R 3,500 32,845 0.03%
STGT-R 7,500 296,250 0.03%
TFG-R 2,800 14,980 0.02%
BCPG-R 1,000 15,160 0.01%
GUNKUL 100 264 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น