Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

Stocks of the Town - บล.กรุงศรี ประจำวันที่ 17 ก.พ.64

HANA

ราคาปิด 53.50

แนวรับ 53.00

แนวต้าน 55.50 , 57.50

Cut loss 52.00

กราฟเป็นทิศทางขาขึ้นและราคายืนเกาะเส้น EMA 10 วันต่อเนื่องรวมถึงเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก

 

WICE

ราคาปิด 6.40

แนวรับ 6.30

แนวต้าน 6.60 , 6.90

Cut loss 6.10

กราฟเป็นช่วงกลับตัว U shape และราคาปิดเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง พร้อมกับเครื่องมือ MACD+ RSI ชี้ขึ้นเป็นแนวโน้มเชิงบวก