LEO สนับสนุนโครงการ Sustainable Young Well-Being Leader

LEO สนับสนุนโครงการ Sustainable Young Well-Being Leader

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ Sustainable Young Well-Being Leader มอบทุนสนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ในการสร้างฟาร์มปลูกผักเพื่อปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสร้างผลผลิต ที่ยั่งยืน โดยโครงการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผ่านความร่วมมือในรูปแบบของ Co-SMART Farming ระหว่าง เด็กนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางเกษตรปลอดภัยโคกหนองนาของไร่ใจยิ้ม ของอาจารย์กฤษณ์ รุยาพร และอาจารย์สุภาวดี ล้อมวงษ์ และการสนับสนุนทุนจาก LEO สนับสนุน Leadership Experiences Sandbox ตลอดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อ. เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น