สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 1.92 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 1.92 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 1 13,453,000 1,923,779 143
SCCC 7 700,000 107,800 154
ADVANC 2 557,600 96,746 173.51
BTS 2 8,912,100 83,997 9.42
CPALL 2 600,000 33,900 56.5
TISCO 1 286,400 26,134 91.25
ERW-F 1 3,489,100 15,178 4.35
CPALL-F 1 182,500 10,555 57.84
WHART 1 553,600 6,366 11.5
KCE 1 100,000 6,025 60.25
ANAN 1 3,000,000 6,000 2
VGI 2 718,500 4,958 6.9
MINT 1 113,000 3,530 31.24
CSS 1 1,300,000 3,380 2.6
PTTGC
1 67,000 3,216 48
OR <ST>
1 100,000 3,022 30.22
OR-F <ST> 1 94,800 2,865 30.22
RS 1 100,000 2,600 26
TQM13C2105A 2 3,500,000 2,398 0.68
OSP 1 28,800 986 34.25
DTAC 1 30,900 973 31.5
MAX 2 4,000,000 42 0.01
EA-F 1 28 2 66.75
BCP-F
1 11 0 29
TASCO-F 1 8 0 21.3