สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KISS มูลค่าสูงสุด 495.58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KISS มูลค่าสูงสุด 495.58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KISS
9 55,064,000 495,576 9
ADVANC <XD> 1 500,000 85,000 170
TASCO 1 2,000,000 44,000 22
SSP 1 2,500,000 40,000 16
PTTGC 1 500,000 32,000 64
AIMIRT 1 1,000,000 11,000 11
MAX 1 3,000,000 32 0.01