สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KISS มูลตค่าสูงสุด 495.58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KISS มูลตค่าสูงสุด 495.58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KISS 9 55,064,000 495,576 9
ADVANC <XD> 3 615,600 104,978 170.53
INTUCH 1 1,500,000 86,250 57.5
TASCO 1 2,000,000 44,000 22
SSP 1 2,500,000 40,000 16
STA
3 874,000 37,926 43.39
PTTGC 1 500,000 32,000 64
SKR 1 5,000,000 30,000 6
AIMIRT 1 1,000,000 11,000 11
CPALL 1 100,000 5,675 56.75
SIMAT
1 1,000,000 4,200 4.2
CRC 1 120,000 3,840 32
CPF 1 114,800 3,329 29
TRITN 1 10,000,000 3,100 0.31
SCGP 1 55,000 2,736 49.75
TU
1 73,400 991 13.5
MAX 2 7,000,000 72 0.01
DTAC 1 1,000 32 31.5