TRUE เจียดเงิน 47 ลบ. เข้าถือหุ้น “ชีวีบริรักษ์” สัดส่วน 60.72% เสริมแกร่งการแพทย์ดิจิทัล

TRUE เจียดเงิน 47 ลบ. เข้าถือหุ้น "ชีวีบริรักษ์" สัดส่วน 60.72% เสริมแกร่งการแพทย์ดิจิทัล-หนุนธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด (ทรู อินคิวบ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด (ชีวี) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.72 ของหุ้นทั้งหมดของชีวี ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 47.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการลงทุนคือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพ ตลอดจนเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต

คำค้น