BIG งดปันผล หลังผลงานปี 63 กำไรวูบ 94% เหลือ 12 ลบ. เหตุ “โควิด-19” ฉุดรายได้ลดฮวบ

BIG งดปันผล หลังผลงานปี 63 กำไรวูบ 94% เหลือ 12 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 208 ลบ. เหตุ "โควิด-19" ฉุดรายได้ลดฮวบ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIG รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรลดลง เนื่องจากมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,457 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 43 เป็นผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้เกือบ 2 เดือนในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดในรอบแรก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมทําให้ความสามารถในการซื้อและบรรยากาศในการจับจ่ายในประเทศลดลงอย่างมาก

อย่างไรก็ดีในระหว่างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯได้เปิดช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์รวมทงการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้บริการลูกค้าถึงบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า รวมทั้งการส่งผลกระทบให้ทางผู้ผลิตสินค้าสนับสนุนการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และให้เงินสนับสนุนต่างๆ น้อยลง ทําให้รายได้จากการส่งเสริมการขายลดลงไป 159 ล้านบาท หรือร้อยละ 67

พร้อมกันนี้ บริษัทฯประกาศงดจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เพื่อเก็บกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

 

คำค้น