MSC กำไรปี 63 ลดลง 29% เหลือ 155.80 ลบ. เหตุกำไรขั้นต้นลดลง

MSC กำไรปี 63 ลดลง 29% เหลือ 155.80 ลบ. จากปีก่อน 220.32 ลบ. เหตุกำไรขั้นต้นลดลง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายและให้บริการลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบจากปีก่อน เนื่องจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ลดลง และองค์กรต่างๆ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองลดลง แต่ในขณะเดียวกันรายได้จากการขายซอฟต์แวร์และการให้บริการเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามรายได้ที่เพิ่มจากการขายสินค้าประเภทซอฟแวร์นั้นมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น จึงเป็นปัจจัยหลักทำให้กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน

คำค้น