สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 70.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 70.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 1 500,000 70,250 140.5
CPALL 2 600,000 34,500 57.5
SONIC 1 8,000,000 20,000 2.5
DELTA 1 20,000 8,000 400
CPN
1 60,900 3,486 57.24
MAX 1 3,000,000 32 0.01