LPH รายได้รักษาพยาบาล-บริการพุ่ง หนุนกำไรปี 63 โต 29% พร้อมปันผล 0.10 บ. XD 5 พ.ค.นี้

LPH รายได้รักษาพยาบาล-บริการพุ่ง หนุนกำไรปี 63 โต 29% แตะ 142.89 ลบ. จากปีก่อน 110.49 ลบ. พร้อมปันผล 0.10 บ. XD 5 พ.ค.64 จ่าย 21 พ.ค.64

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 1,814.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.64 มาจากรายได้จากการรักษาพยาบาล 1,553.45 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 12.27 จากการขยายการบริการการตรวจสุขภาพ ทําให้ในด้านผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59 และรายรับค่าบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.02 เมื่อเทียบกับรายได้หลังปรับปรุงของปีที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการที่สํานักงานประกันสังคมปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม

รวมทั้งรายได้จากการบริการของบริษัทย่อย มีจํานวนรวม 247.81 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.31 โดยสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 88.67 เป็นการเติบโตของรายได้จากธุรกิจศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย(AMARC) และร้อยละ 11.33จากธุรกิจบริการตรวจสุขภาพ (AH) ซึ่งกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยที่เติบโตเกี่ยวข้องกับบริการที่จําเป็นเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจโดยรวมไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้า จากเหตุการณ์การ lock down และมาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศใช้ในรอบปี 2563 สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 พ.ค.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564

คำค้น