สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NVD มูลค่าสูงสุด 264.60 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NVD มูลค่าสูงสุด 264.60 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NVD 1 105,000,000 264,600 2.52
TOP
1 1,000,000 58,250 58.25
MAX 3 8,000,000 84 0.01