7 สายการบิน ถกแนวทางลดผลกระทบโควิด ชงรัฐดัน “วัคซีนพาสปอร์ต” ดึงนทท. กระตุ้นศก.ไทย

7 สายการบินถกแนวทางลดผลกระทบโควิด ชงรัฐดัน “วัคซีนพาสปอร์ต” ฟื้นเศรษฐกิจไทย พร้อมฉีดวัคซีนให้ลูกเรือ ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าต้อนรับนทท.ต่างชาติ

รายงานข่าวจากสมาคมสายการบินประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย 7 สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบิน ไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดประชุมครั้งแรก โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นนายกสมาคมฯคนแรก

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบินจากสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงข้อเสนอของสมาชิกฯ ต่อรัฐบาล อาทิ การเสนอให้รัฐบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้งและสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้อย่างปลอดภัย และการเสนอมาตรการและแนวทางสำหรับสายการบินเพื่อเตรียมตัวในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น