UVAN โชว์กำไรปี 63 โต 52% แตะ 329 ลบ. รับราคาปาล์มพุ่ง พ่วงปันผล 0.17 บ. XD 9 มี.ค.64

UVAN โชว์กำไรปี 63 โต 52% แตะ 329 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 217 ลบ. รับราคาปาล์มพุ่ง พ่วงปันผล 0.17 บ. XD 9 มี.ค.64

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 และร้อยละ 21.7 ตามลำดับ ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ช่วยชดเชยปริมาณปาล์มจากสวนของบริษัทที่ลดลงร้อยละ 26.9

รวมถึงราคาเฉลี่ยรับซื้อผลปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นและความต้องการจากโรงงานสกัดมีสูง เนื่องจากต้องแข่งขันเพื่อซื้อผลปาล์มในช่วงที่มีผลปาล์มน้อย ผลกระทบจากราคาปาล์มที่สูง มักทำให้กำไรจากการสกัดของโรงงานเป็นลบ และนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ยูนิวานิชขาดทุน (2.62 ล้านบาท) ในไตรมาสที่สี่

อีกทั้ง ยอดขายของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เนื่องจากราคาผลปาลม์ เพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรในประเทศไทยและต่างประเทศกลับมาปลูกปาล์มน้ำมัน รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เป็น 89.6 ล้านบาทเนื่องจากการลงทุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ บริษัทย่อย ชื่อบริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย จำกัด มีส่วนแบ่งกำไรให้กับบริษัทจำนวน 13.66 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ54.2 จากปีที่แล้ว

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.17 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 2564

คำค้น