อย่าฝากชีวิตกับใคร

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไปจะประสบความสำเร็จได้ ธุรกิจวันนี้ งานและเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงหาเงินด้วยการทำงานสุจริต การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบางคน บางทีเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี หรือเรื่องดีอาจเป็นเรื่องร้ายได้เช่นกัน

โหงวเฮ้งหุ้น

อย่าเอาชีวิตเราฝากที่เท้าใคร

เพราะเมื่อเขาเดินจากไป

เราจะไม่เหลืออะไรเลย.!?”

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไปจะประสบความสำเร็จได้ ธุรกิจวันนี้ งานและเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงหาเงินด้วยการทำงานสุจริต การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบางคน บางทีเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี หรือเรื่องดีอาจเป็นเรื่องร้ายได้เช่นกัน

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SUPER หรือ STARK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ LPN และ SO

คติวันนี้ “วิธีลืมอดีตที่ดีที่สุด..คือทำปัจจุบันให้น่าจดจำ”