IIG รายได้พุ่ง หนุนกำไรปี 63 โต 36% แตะ 63 ลบ. แจกปันผล 0.15 บ. XD 6 พ.ค.64

IIG รายได้พุ่ง หนุนกำไรปี 63 โต 36% แตะ 63 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 46 ลบ. แจกปันผล 0.15 บ. XD 6 พ.ค.64

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการให้ค าปรึกษาติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยยอดขายรวมของปี 2563 เท่ากับ 553.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 (ปี 2562:396.00 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายและงานบริการ 154.85 ล้านบาทและรายได้อื่น ๆ 2.26 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.15 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 6 พ.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564