“บัณฑิต สะเพียรชัย” บรรยายพิเศษ “Energy Reimagined” ให้ความรู้ นศ. “วปอ. รุ่น 63”

“บัณฑิต สะเพียรชัย” บรรยายพิเศษ “Energy Reimagined” ให้ความรู้ นศ. "วปอ. รุ่น 63"

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Reimagined: นวัตกรรมพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ทั้งนี้นายบัณฑิต ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีส่วนช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์โลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมถึงโอกาสและตัวอย่างของความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี อาทิ บล็อคเชน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง  มาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคพลังงานไฟฟ้าทั้ง Eco System  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและประเทศชาติ

พร้อมย้ำปัจจัยของความสำเร็จคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนี้