สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 3.65 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 3.65 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 3 100,094,500 3,653,878 36.5
PTT
4 9,503,900 382,104 40.2
PTTGC <XD> 2 3,500,000 221,500 63.29
SA 1 30,000,000 204,000 6.8
PTTEP 3 1,300,000 149,350 114.88
SCCC <XD> 5 539,000 82,467 153
TOP <XD> 1 1,000,000 60,000 60
BBL
1 440,800 53,778 122
ADVANC 2 119,000 19,985 167.94
PTTGC-F <XD> 1 251,900 15,838 62.88
BEM 1 1,243,000 9,994 8.04
BANPU 1 521,600 5,940 11.39
JWD 1 585,400 4,809 8.22
BTS 1 500,000 4,700 9.4
TSI <C> 1 15,600,000 4,212 0.27
EA 1 50,000 3,338 66.75
MINT-F 1 100,000 3,025 30.25
DTAC-F 1 70,500 2,230 31.63
KTB-F
1 184,000 2,194 11.92
MAX 2 23,000,000 248 0.01
DOHOME 1 10,000 201 20.1
GPSC 1 1,000 75 75.25
KBANK-F 1 73 10 141
SCB-F 1 36 4 103
EA-F 1 51 3 62.5
GPSC-F 1 41 3 75.25
SCGP-F 1 13 1 47