HTC ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 63 เพิ่มขึ้น 29% มาที่ 566 ลบ.

HTC ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 63 เพิ่มขึ้น 29% มาที่ 566 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 441 ลบ.

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนขายเท่ากับ 3,741.91 ล้านบาท ลดลง 441.76 ล้านบาท หรือลดลง 10.56% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.51% อีกทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 1,271.89 ล้านบาท ลดลง จำนวน 143.89 ล้านบาท หรือลดลง 10.16% และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 89.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.95% รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) รวม เท่ากับ 2,052.93 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเท่ากับ 2,107.29 ล้านบาท หรือลดลง 2.58%

คำค้น