IMH เสริมฐานรายได้

IMH เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณค่าบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านรถเอ็กซ์เรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมีสาขาสำนักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 แห่ง และได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลประชาพัฒน์ ขนาด 100 เตียงไปเมื่อต้นเดือน มี.ค. 2564 ที่รับรองทั้งคนไข้เงินสดและคนไข้จากโครงการภาครัฐ

ถือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai)

ขณะเดียวกัน ทาง บล.ทรีนีตี้ คาดการเติบโตของรายได้รวมปี 2564 สู่ระดับ 613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 157% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และประเมินกำไรสุทธิอยู่ที่ 54 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 17 ล้านบาท เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา

โดยคาดว่ารายได้จากการรับตรวจสุขภาพจะอยู่ที่ 310 ล้านบาท เติบโต 30% จากคาดการณ์ว่าปี 2564 จะไม่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์แล้ว และคาดรายได้จากโรงพยาบาลประชาพัฒน์จะอยู่ที่ 303 ล้านบาท เติบโต 36.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนั้น การเติบโตเฉลี่ย CAGR ปี 2561-2564 ของรายได้อยู่ที่ 24.19% ต่อปี และกำไรที่ 56.83% ต่อปี โดยการเติบโตมาจากทั้ง Organic Growth และ Inorganic Growth

อีกทั้ง คาดอัตราการทำกำไรดีขึ้น จากการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลในเครือ ในขณะที่ในอดีตต้องทำการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ในอนาคตจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

สำหรับการเติบโตของรายได้จากโรงพยาบาลประชาพัฒน์จะมาจากการรับจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มเป็น 30,000 ราย จาก 8,500 รายในปี 2563 ประกอบกับการส่งต่อคนไข้จากกลุ่ม IMH ส่งผลให้มีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ Economy of scale ในการใช้ทรัพยากรในเครือ

ประกอบกับ IMH มีฐานลูกค้าทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว และมี Capacity ในการฉีดวัคซีนได้ 200,000 โดสต่อปี ส่งผลให้คาดว่าหากมีการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 IMH จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รวมถึง IMH ตั้งเป้าที่จะขยายรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่ม โดยที่มีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียนสู่ระดับ 1,000 เตียง

สิ่งที่น่าจับตาคือการเปิดศูนย์กัญชงที่อยู่ระหว่างการขออนุญาต (ยังไม่ได้รวมในประมาณการ)

ดังนั้น เบื้องต้นแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 5.35 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ 72,463,200 หุ้น 33.70%
  2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 32,137,400 หุ้น 14.95%
  3. นายเสถียร พรยืนยง 28,800,800 หุ้น 13.40%
  4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน 11,727,700 หุ้น 5.45%
  5. นางกานดา พรยืนยง 11,199,200 หุ้น 5.21%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการ
  4. นายธิบดี มังคะลี กรรมการ
  5. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ