สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ACE มูลค่าสูงสุด 381.37 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ACE มูลค่าสูงสุด 381.37 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ACE 2 96,794,000 381,368 3.94
CHAYO-W1 7 45,000,000 232,650 5.17
E1VFVN3001 1 4,500,000 118,350 26.3
CPALL 10 500,000 33,906 67.81
SKR 1 5,000,000 30,000 6
OSP 1 700,000 23,991 34.27
ROH 2 318,000 12,243 38.5
PTG 1 500,000 10,250 20.5
TFMAMA
1 50,000 9,675 193.5
CENTEL 1 246,000 9,643 39.2
BANPU
1 500,000 6,200 12.4
GPSC 1 60,000 4,605 76.75
MINT 1 117,400 4,245 36.16
7UP 1 3,000,000 2,640 0.88
THCOM 1 99,900 1,039 10.4
HSI28C2103B 1 1,000,000 10 0.01