บอร์ด TCCC ไฟเขียวตั้ง “ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ” นั่งเอ็มดีแทน “โยชิฮิโระ ทามูระ” มีผลทันที

บอร์ด TCCC ไฟเขียวตั้ง "ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ" นั่งเอ็มดีแทน "โยชิฮิโระ ทามูระ" มีผลทันที

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ TCCC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งนายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน นายโยชิฮิโระ ทามูระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.64 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.64 เป็นต้นไป

คำค้น