บลจ.เกียรตินาคินภัทร ชู KKP G-THEME-H กองทุนเด่น รับเทรนด์ศก.โลก

บลจ.เกียรตินาคินภัทร ชู “KKP G-THEME-H” กองทุนเด่น รับเทรนด์ศก.โลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชูกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) เป็นกองทุนเด่นตัวใหม่ ด้วยกลยุทธ์รวบรวมการลงทุนตามธีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกหลากหลายธีมไว้ในกองทุนเดียว อาทิ ธีมแกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Technology Backbone) ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumers) ธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือแม้กระทั่งธีมธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Deglobalization and Race to Supremacy)  ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหุ้นโลก และสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ออกแบบกองทุนเปิด KKP G-THEME-H  มาเป็นหนึ่งในกองทุนแฟล็กชิปตัวใหม่ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Thematic Investment หรือการกระจายการลงทุนตามกรอบการลงทุนสำคัญของโลกหลากหลายธีม

นอกจากนั้น กองทุน KKP G-THEME-H  ยังมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนระยะสั้นเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนระยะยาว

สภาวะตลาดการลงทุนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น โดยกระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและไหลออกจากตลาดพันธบัตร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับร้อยละ 1.12  เมื่อต้นเดือนมาแตะที่ระดับร้อยละ 1.6 ในปัจจุบัน 

ในขณะที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าแพง เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจสื่อสาร ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มูลค่าถูกกว่า เช่น กลุ่มพลังงานและกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญที่กำลังจะประกาศใช้ และท่าทีที่ชัดเจนของธนาคารกลางต่าง ๆ ที่จะยังคงนโยบายแบบผ่อนคลายในปีนี้ จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในระยะต่อจากนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้พัฒนากองทุน KKP G-THEME-H เป็นหนึ่งในกองทุนเด่น สำหรับเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนไทย โดยกลยุทธ์การทยอยจัดสรรเงินเข้าไปลงทุนในธีมลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนหุ้นโลกได้ในระยะยาว” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับรายละเอียดและแนวทางการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน KKP G-THEME-H (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มีดังนี้ 1. ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumers) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น Amplify Online Retail ETF, Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF

รวมทั้ง 2. ธีมแกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Technology Backbone) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น ETFMG Prime Cyber Security ETF, iShares PHLX Semiconductor ETF, First Trust Index NextG ETF, First Trust Cloud Computing ETF, ETFMG Prime Mobile Payments ETF และ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

  1. ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น SPDR S&P Biotech ETF, iShares U.S. Medical Devices ETF และ iShares Global Healthcare ETF
  2. ธีมธุรกิจคุณภาพดี (Quality) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น iShares MSCI USA Quality Factor ETF
  3. ธีมการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Deglobalization and race to supremacy) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, ROBO Global Robotics and Automation Index ETF, iShares MSCI China ETF
  4. ธีมทางเลือกอื่นในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจากสกุลเงิน (Alternative store of value) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น

ETF ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองทองคำ

  1. ธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น iShares Global Clean Energy ETF